Vielse og kirkelig velsignelse

Tillykke! Vi glæder os til at være en del af jeres store festdag. Et bryllup er et af livets store begivenheder, uanset om brylluppet holdes lille eller stort.

Fra 15. juni 2012 er det blevet muligt at par med samme køn kan indgå ægteskab i folkekirken. Det gælder naturligvis også i Høsterkøb Kirke.

For at blive gift i kirken kræver det, at mindst én af jer er medlem i folkekirken.

Tidligst 4 måneder før I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring som I henter/udfylder på borger.dk. Når I har afleveret erklæringen til Borgerservice, får I en prøvelsesattest tilsendt. Prøvelsesattesten afleverer I til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner til brylluppet.

Dato og tidspunkt for vielsen aftaler I med den præst, I ønsker skal vie jer. I kan også kontakte kirkekontoret, som vil guide jer videre. I samtalen med præsten gennemgår I også vielsesritualet, vælger salmer og musik og taler om eventuelle ønsker til pyntning af kirken.

Man kan også få en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab. Så selv om I allerede er blevet gift på rådhuset, kan I godt få ægteskabet velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse følger et ritual, der næsten ligner vielsesritualet. Par af samme køn, som har indgået registreret partnerskab (før juni 2012), kan også få en kirkelig velsignelse i kirken.

Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal I kunne forevise den borgerlige vielsesattest.