Menighedsrådsvalg 2024

Der er orienteringsmøde om MR-valg tirsdag d. 14. maj kl. 17:.00 i Konfirmandstuen.

 

Næste menighedsrådsvalg bliver 17. september 2024

Menighedsrådsvalg 2020

Tak for et fint menighedsrådsvalg. Vi har fået valgt 7 medlemmer og 3 suppleanter.

Høsterkøb Sogns nye Menighedsråd, der træder i kraft d. 29.11.20  er: Peter Gerlach-Hansen, Carl Christian Fischer Trollo, Pia Hallas, Henrik Stensfeldt Pedersen, Mark Justin Shedel, Peter Baumgarten Frederiksen og Anders Schou.

Og følgende er suppleanter: Sonja Lousdal, Bent Aage Henningsen og Julie Engelbrecht Godtkjær. 

Menighedsrådets funktionsperiode er december 2020 til november 2024.