Fødsel

Når du/I har fået et barn, foretager jordemoderen anmeldelsen af fødslen til det sogn moderen bor i. Med andre ord skal du/I ikke foretage jer noget.

Ønsker du fælles forældremyndighed over barnet med din partner, og I ikke er gift, kan I søge om fælles forældremyndighed ved at udfylde en digital omsorgs- og ansvarserklæring, via borger.dk. Det kræver at både du og din partner har nem-id. Erklæringen skal være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis kommunen har givet dig dispensation til ikke at skulle benytte den digitale platform eller andre vigtige grunde forhindrer dig i at benytte den, kan omsorgs- og ansvarserklæringen downloades i papirform via personregistrering.dk eller du kan rekvirere erklæringen på kirkekontoret. Efter at erklæringen er udfyldt og vidnepåtegnet, skal denne være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Har du/I brug for at dokumentere fødslen overfor arbejdsgiver, SU eller anden myndighed, så kontakt kirkekontoret.