Bisættelse og begravelse

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når én af ens nærmeste dør. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at gøre tingene grundigt og roligt, så man ikke efterfølgende får fornemmelsen af at have forhastet sig gennem afskeden. Bisættelsen eller begravelsen skal ikke ske indenfor 4 døgn efter dødsfaldet, og vi anbefaler, I giver jer god tid.

Dødsfald
Ved dødsfald henvender de fleste sig sædvanligvis til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne de nødvendige papirer og som tager sig af alt det praktiske vedrørende anmeldelse af dødsfaldet samt kontakten til præst, kirkegård og/eller krematorium. Man kan dog også henvende sig direkte til præsten for derefter at kontakte bedemanden. Eller selv at anmelde dødsfaldet via borger.dk

Bisættelse
Ønskede den afdøde at blive brændt, foretages højtideligheden med jordpåkastelsen i kirken, hvorefter kisten køres til et krematorium. Senere kan urnen nedsættes på en kirkegård. Der er også mulighed for at få asken spredt over havet.

Begravelse
Ønskede afdøde at blive jordfæstet, foretages højtideligheden i kirken, hvorefter kisten bæres ud til graven, hvor selve jordpåkastelsen sker.

Samtale
Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale, hvor højtideligheden tilrettelægges, og præsten hører om afdødes liv og personlighed.

Gravsted
Man henvender sig til kirkegården, hvor gravstedet ønskes, og vælger gravsted i samråd med kirkegårdens administration.

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på folkekirken.dk og borger.dk