Præsten

Jeg hedder Annemette Norsker og har været præst i Høsterkøb siden 2008. Jeg startede som nyuddannet og begyndte at overveje, hvordan en kirke skulle være, for at folk ville bruge den og også komme til gudstjenester. Det har jeg så arbejdet på i 10 år sammen med folk, der bor her i området, .


Overordnet er ideen, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet og dens institutioner og foreninger og på den måde styrke netværket i lokalsamfundet. 

Når man så kommer ind i kirken – uanset hvad anledningen er – så skal man kunne følge med og opleve, at der bliver talt til én. Gamle ritualer og sprogbrug er oftest meget fremmedgørende, så vi har arbejdet på at forenkle ritualerne og forny musikken, og jeg prøver at holde taler og prædikerne, der har afsæt i, hvad der sker her og nu. Folk skal helst gå fra kirken og tænke ”hold da op – der fik jeg da noget at tænke over; og fed musik”. 

Til hver søndag skriver jeg prædiken med afsæt i, at vi alle er mennesker, der kæmper med eksistentielle spørgsmål og livets udfordringer. Vi lever også i en global verden, der ikke gør det nemt at overskue, hvad man egentlig skal mene om alt det, der sker af godt og ondt. Jeg kan selvfølgelig ikke give nogle svar, med jeg forsøger at nuancere vores problemstillinger – og til det formål bruger jeg Jesu ord om, at alle mennesker har værdi, og vi kun har et bud at efterleve: Næstekærlighedsbuddet; eller nærværsbuddet.

Jeg håber på, I alle fortsat vil komme med gode ideer, inspiration og feedback, så Høsterkøb Kirke altid vil have gode ord og musik til refleksion og glæde og være en del af jeres liv og vores lokalsamfund både inden og udenfor kirkerummet. 

For nu da vi er blevet selvstændige, vil der blive endnu mere mulighed for at gøre dét, vi gerne vil.