Ind- og udmeldelse i Folkekirken

Medlemskab
Med dåben bliver man medlem af folkekirken. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at der ikke betales medlemsbidrag for børn eller unge uden skattepligtig indkomst.

Som medlem af folkekirken har du ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor du bor. Det betyder at du har ret til konfirmation, til at blive gift i kirken og til at blive begravet eller bisat med bistand af en præst i folkekirken. Du kan selvfølgelig også gøre brug af kirkernes mange tilbud, lige fra de mange forskellige former for gudstjenester til babysalmesang, koncerter og kor. Med kirkeskatten støtter du også en lang række sociale og kulturelle tiltag, som kirken er involveret i.

Hvis du gerne vil være medlem, men ikke er døbt, skal du kontakte kirkens præst for at træffe aftale om voksendåb.
 

Genindmeldelse
Hvis du gerne vil genindmeldes i folkekirken, skal du kontakte kirkens præst pr. mail eller telefon, med ønske om at blive genoptaget.

Herefter modtager du en ny fødsels- og dåbsattest som bevis på, at du er genindtrådt som medlem af folkekirken.

Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken. Er du døbt i et andet kristent trossamfund, kan du også blive medlem af folkekirken.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende et brev til kirkekontoret, hvor du skriver, at du ønsker at melde dig ud. I brevet skal du oplyse:

    • dit fulde navn
    • din adresse
    • dit CPR-nummer. Husk at underskrive brevet personligt.

Udmeldelse kan ikke ske via e-mail, medmindre man sender med Digital Signatur samt en indscannet dåbsattest. Din beslutning om at træde ud af folkekirken vil blive respekteret som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage, idet du mister retten til kirkelige handlinger, f.eks. en kirkelig begravelse eller bisættelse. Det er vores erfaring, at det er en god ide at fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du så ønsker begravelse eller bisættelse, når den tid kommer.

Vi anbefaler også, at du taler med præsten først.