Børnekor

Korsæsonen 22/23 starter mandag d. 15. august.

 

Høsterkøb kirke har to børnekor," Markens liljer", som er 0. - 1. klasse og "Himlens fugle", som er 2. - 5. klasse.

Undervisningen er gratis, og korene får en forfriskning i pausen.

SFO og Klub skal have besked om, at dit barn skal med os - ellers må de ikke forlade skolen.

Markens liljer er mandage, og vi henter børnene på skolen kl. 13:15. Børnene bliver fulgt tilbage, og er på fritten kl. 14:45. Man kan også hente sit barn i kirken kl. 14:20.

Himlens fugle er mandage kl. 15:00 - 16:00. Vi henter dem på skolen kl. 14:45. I henter dem i kirken kl. 16.

Hvis dit barn selv må tage hjem, skal vi have besked.

Hvad er kor hos os, og hvem er vi:

· styrkelse af kendskabet og glæden ved forskellig musik og sang.

· styrkelse af gruppen, at have øjne og ører for hinanden.

·  styrkelse af sanserne og motorikken, vi leger med vores stemmer og får musikken helt ind i kroppen

· styrkelse af koncentration og nærvær.

Børnene lærer om musik, noder og at synge gennem leg, da musik skal opleves med kroppen – dette skal ikke forstås som, at det er en legestue 

wink

.

Simon Rønne Rischel, som også er kirkens sanger, er korleder.

Simon har en kandidat fra Rytmisk Musikkonservatorium i Kbh. med speciale i korledelse og bevægelseslære.

Børnene får kendskab til noder, hørelære og solmisation (musikalske håndtegn, der styrker intonationen og derfor giver en stærk musikalsk ballast også til flerstemmig sang. Solmisation er, at man synger dét, som hånden fortæller.)

Simon er efteruddannet hos Børnekorakademiet v./ Margrete Enevold og Pia Boysen.

Morten Jessen, som er kirkens musiker, akkompagnerer.

Annemette Norsker, som er kirkens præst, er hyggetante!

Begge kor medvirker til enkelte gudstjenester, de afholder 2 årlige koncerter i kirken, og de er med til Landsbyfesten.

Forældrene må meget gerne stå for hygge og mad til koncerterne.

OBS: Du skal give SFO og klub personale besked om, at dit barn er tilmeldt, for ellers må det ikke forlade skolen.

Er dit barn en dag forhindret i at komme, så skal du give Simon besked tlf: 5050 9756 simonroennerischel@gmail.com

Vi forventer, at børnene kommer hver gang, som de gør til enhver anden aktivitet

Tilmelding Markens liljer (0.-1. klasse)

Tilmelding Himlens fugle (2.-5. klasse)

Kontaktinfo:

Korleder Simon Rønne Rischel simonroennerischel@gmail.com  5050 9756

Præst Annemette Norsker anno@km.dk  2829 1987


Børnekor